Przegl¹darka nie obs³uguje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyœwietlona!